Haridusse investeerimise plussid ja miinused

Ümarlaual, kus lisaks Mailis Repsile osalesid Cambridge’i, Cornelli ja Wageningeni ülikoolide tippteadlased ning Bulgaaria, Keenia ja Venezuela aseharidusministrid, arutati hariduse rolli kestlikku, jätkusuutliku, kaasava ja ühtse ühiskonna loomisel. Minister rõhutas pideva haridusse investeerimise olulisust ning uute oskuste omandamise toetamist. väikelaen, õppelaen, stipendium või muud vahendid. Eestit tõsteti taas esile kui novaatorlikku riiki, kus inimesed on avatud haridusuuendustele ja digilahendustele. Arutelu keskmes oli küsimus, kuidas tõsta õpetajaameti mainet. Eesti on eeskujuks teistele riikidele UNESCO liikmesriikide ja partnerorganisatsioonide tippametnike töörühmades jagas minister Reps Eesti parimaid praktikaid õpetajaameti ja alushariduse sessioonides. Seda oli hea kuulda ning veelgi suurem rõõm on meie kogemusi teistega jagada,“ sõnas minister Reps. „Tegelikult teame seda ise juba ammu, et meie haridus on väga hea ning eesmärgiks ei ole enam tippu jõuda. Laenusumma võib olla seejuures õpris kopsakas ja ulatuda mitmetesse tuhandetesse, seega võib värskelt ülikooli lõpetanu kohkuda. Samuti andis minister olulise panuse alushariduse kvaliteedi ja võrdse ligipääsu teemalises sessioonis põhiesinejana, tõstes esile kaasava hariduse olulisust ja kõigi laste eripäradega arvestamist juba lasteaias. Kohtumise teisel päeval toimus kõrgetasemeline ümarlaud hariduse rollist ÜRO säästva arengu eesmärkide täitmisel. Seetõttu arutasime kohtumisel üheskoos, kuidas leida nutikaid võimalusi selleks, et haridus tipus ikka püsiks,“ lisas minister. aasta juulis toimuvat kõrgetasemelist poliitikafoorumit, kus kestliku arengu hariduse eesmärk on üks kesksetest teemadest. Eestit toodi hea näitena esile riigina, kus koolijuhtidel on suur autonoomia õpetajate karjääri toetamisel, suunamisel ja arendamisel.

Haridusse investeerimise plussid ja miinused. Eesti on maailmas heaks eeskujuks ja üheks teerajajaks elukestva õppe strateegia ja põhimõtete juurutamisel. „Tippkohtumisel osalenud kolleegide sõnul on meie haridussüsteem imeline - oleme teerajajad mitmes valdkonnas, meie digilahendused hariduses üllatavad kõiki, meie noored on kaasaegsete oskuste ja teadmisega. Isegi, kui laenu ei tule hakata tagasi maksma kohe, on raske alustada karjääri laenukoormaga.

Haridusse investeerimise plussid ja miinused -

. Lisaks sellele tunnustati Eestit seni tehtud sammude eest õpetajaameti väärtustamisel ja maine tõstmisel. Reps rõhutas vajadust pöörata rohkem tähelepanu õpetajate professionaalse arengu toetamisele ning koostöö soosimisele.

Haridusminister Mailis Reps: Eesti on maailmas eeskujuks.

. Miinuste poole pealt on kindlasti ilmselge üks asjaolu: hariduse jaoks laenu võtmisel pead sa pärast õpinguid silmitsi seisma laenukohustusega, ehk su esimesed sissetulekud lähevad suurima tõenäosusega laenu tasumiseks.

HARIDUSTASEMETE JA TÖÖKOHTADE MITTEVASTAVUS EESTIS

.

RR002 - Kuhu investeerida väikeste summadega?

.. tarbimislaen või tavaline riiklik õppelaen, on kohustus, mida ei saa kaua edasi lükata, tulebki kaaluda plusse ja miinuseid. Eesti on enamusele UNESCO liikmesriikidest eeskujuks kõigile võrdse ligipääsu tagamisega alusharidusele ning seda rõhutati arutelude käigus korduvalt. Laenude puhul on tegemist kõige riskantsemate variantidega, kuna nii võib peale kooli lõpetamist olla korraliku laenuportsu otsas, olles võimetu neid tasuma. Kodulaen lühiajaline kiirlaen

Märkused