Laen smsiga

Selleks, et krediidiasutus annaks töötule isikule laenu, peab tema krediidiajalugu olema laitmatu. Selline teavitamise viis on mugav mõlemale poolele. Olenemata vajadusest aitab kiirlaen lahendada igasuguseid elulisi olukordi. Raha laekub taotleja kontole hiljemalt tunni jooksul pärast taotluse esitamist. Kiirlaenu vormistamiseks ei pea klient esitama tervet hulka dokumente ega täitma loetamatul hulgal taotlusvorme. Kui klient on kasvõi paar korda laenumaksega hilinenud, on üsna tõenäoline, et ta võib uuesti sellisesse olukorda sattuda. Seepärast, kui töötu otsib krediidiettevõtet, mis väljastaks kiirlaenu ilma püsiva töökohata või halva krediidiajalooga isikutele, siis peab ta olema valmis selleks, et kui selline ettevõte ka leidub, siis laenutingimused on üsna ranged. Kuid teisel korral tuleb laenu pealt maksta ka intresse, mis võivad olla märkimisväärsed. Vajalikud toimingud ja kliendi identifitseerimine tehakse suhteliselt kiiresti. Siiski võib halb krediidiajalugu tekitada kliendile korvamatut kahju, mille tõttu ei saa ta enam mõnest krediidiettevõttest laenu taotleda. Laenata saab mis tahes summat. Kui klient esitab sissetulekute tõendi või pangakonto väljavõtte, siis saab ta ise veenduda, et tal ei ole piisavalt raha laenumaksete katmiseks. Lisateavet leiab klient valitud krediidiettevõtte ametlikult kodulehelt. Tänu kiirlaenule ei pea klient oma plaane muutma. Laenuvõtjal peab olema vaid internetiühendusega sülearvuti või nutitelefon. Laenulepingu lõpetamine on samuti lihtne, seda saab teha paari päevaga, tasudes intressid. Praegu on konkurents laenuturul kasvanud sedavõrd suureks, et valdav enamus krediidiettevõtteid osutab teenuseid kliendi mugavuse huvides peamiselt interneti kaudu. Kuid see on võimalik vaid juhul, kui kõik maksed laekuvad rangelt maksegraafiku järgi. Seejuures ei võta klient endale ühtegi lisakohustust. Paljudes krediidiettevõtetes on selline tõend laenu saamiseks hädavajalik. Kuid see ei ole kaugeltki kõik. Tänu sellele saab laenutaotluse vormistada endale sobival ajal. Kui tekib vajadus väikse rahasumma järele, siis on kõige parem ja mugavam viis selle saamiseks kiirlaenu taotlemine. Kui klient soovib saada hüpoteeklaenu, on sissetulekute tõend hädavajalik. Laenuvõtja ei pruugi seda aduda, kuid see nõue kaitseb esmajärjekorras tema enda huve. Paljud krediidiettevõtted soovivad oma kliendibaasi suurendada, seepärast püüavad nad teha võimalikult soodsaid pakkumisi. Kiirlaenu võtja ei pea muretsema käenduse, mitmesuguste dokumentide vormistamise, sissetulekute tõendi ega tagatiseks vajaliku kinnisvara pärast. Raha võib saada mis tahes päeval. Näiteks võib potentsiaalne laenuvõtja küsida laenu oma sugulastelt või tuttavatelt. Kui klient on otsustanud kiirlaenu taotleda, ei pea ta üldse tagatise pärast muretsema, sest krediidiettevõte vajab üksnes kinnitust kliendi maksevõime kohta. Kasuks tuleb ka tõend sissetulekute kohta või kontoväljavõte. Kuid ette muretseda pole samuti vaja. Kiirlaenu taotluse esitamine on väga lihtne. Seejuures tuleb laenuvõtjal juurde maksta mitte rohkem kui mõni euro. Enam ei pea sõpradelt ja tuttavatelt võlgu võtma. Postkontorite nimekiri.   Järeldused Eeltoodust saab järeldada, et kiirlaenudel on Eestis terve rida eeliseid. Iga krediidiasutus täidab lihtsalt kehtivatest seadustest tulenevaid kohustuslikke nõudeid. Sageli juhtub ka nii, et mõneminutilise otsimise järel leitakse veelgi soodsam pakkumine, mille puhul on lisakulud minimaalsed või puuduvad sootuks. Mõnikord võib juhtuda, et enne palgapäeva jääb rahast vähemal või suuremal määral puudu. Soovitud summa aga laekub kontole juba ühe tunni jooksul. Auto remondiks saadud väike summa aitab selle olukorra lihtsasti lahendada.

Tähtsuselt teine nõue on hea krediidiajalugu. Võimalik, et selleks kulub isegi mitu päeva. On arusaadav, et laenuandjad suhtuvad ettevaatusega laenu väljastamisesse sellisele kliendile, seetõttu võivad nad nõustuda andma laenu üksnes kinnisvara tagatisel, kuid seda üldjuhul vaid suurema summa puhul. Peamine nõue on regulaarse sissetuleku olemasolu. Kujutage ette järgmist olukorda. Näiteks saab selle abil tasuda ootamatuid arveid või katta muid kulutusi. Intressivabastus on selliste tehingute peamine eelis.. Seda antakse vaid uutele klientidele. Laenuandjat on tegelikult võimalik mõista, sest viimastel aastatel on tagastamata laenude protsent olnud üsna suur, seetõttu ei soovita liigseid riske võtta. Kuid laenuvõtjat see siiski ei lohuta. Seda saab teha valitud krediidiasutuse kodulehel. See ajavahemik võib olla kõigest mõned tunnid, mistõttu ei ole kliendil lihtsalt aega käendajaid otsida ega kõiki vajalikke dokumente vormistada. Klient täidab iseseisvalt spetsiaalse taotlusvormi, kuhu märgib kõik vajalikud andmed. Paljud praegu turul tegutsevad krediidiettevõtted keelduvad väljastamast laenuvõtjale isegi väikest summat, kui tal ei ole käendajaid ega kinnisvara, mida tagatiseks anda. Laenuvõtja peab igat pakkumist hoolikalt kaaluma ja mitte nõustuma kiirustades esimese pakkumisega. Suured pangad keelduvad tavaliselt sellistele klientidele uusi laene väljastamast. Vormistustoimingud on väga lihtsad. Kuid liialt muretseda selle pärast ei tasu. Selle võimaluse alternatiivid on tagatisega laen ja väikelaen. Loomulikult võiks laenu võtta ka pangast, kui aga aega on vähe ja pole mahti panna kokku tervet hulka mitmesuguseid dokumente, siis aitab hädast välja just kiirlaen. See aitaks säästa klientide aega ja säilitaks meelerahu. Mugavad lepingulised tähtajad. Kiirlaen on parim viis puuduoleva summa saamiseks enne palgapäeva. Kulud on seega tõepoolest suured, kuid selle kõige hind on samuti kõrge – kliendi lojaalsus. Suur osa Eesti krediidiettevõtteid panevad kiirlaenude reklaamimisel erilist rõhku intressita laenudele. Need tuleb tasuda lepingu sõlmimisel. Kui inimene leiab end sellisest olukorrast, tuleb talle appi selline laenuliik nagu kiirlaen. Intressita laenu annavad tänapäeval paljud ettevõtted. Kliendi jaoks on sellise laenuliigi peamine eelis see, et ta saab kiiresti vajaliku summa raha ega pea selleks suuri lisakulutusi tegema. Kuidas vajaduste ja soovide eristamine aitab parandada rahalist olukorda. Samas ei viita peaaegu keegi sellele, et intressita kiirlaenu saab klient võtta vaid üks kord. Selle nõude täitmist kontrollivad rangelt kõrgemalseisvad finantseerimisasutused. Mõned ettevõtted aga ei võta klientidelt isegi seda tasu. Laenu taotlemise protsess võib sageli olla väga keeruline, pealegi nõutakse selleks palju dokumente. Kuid see ei ole veel kõik. Kust saab kõige kergemini SMS laenu. Ilma selle nõudeta tugineks laenuvõtja oma otsuse tegemisel mõistuspärasuse asemel emotsioonidele ning kahetseks hiljem, et üldse laenu võttis. Laenu on võimalik saada tugitoolist tõusmata või teises linnas töölähetuses olles. Suur konkurents kiirlaenuturul leevendab üht selle laenuliigi puudust – kõrget intressimäära. Et laenuvõtja ikka kindlasti laenu saaks, peavad kõik andmed olema täpsed ja õiged. Kui klient vajab kiiresti raha, saab ta võtta kiirlaenu. Ei tasu kurta krediidiettevõtete range suhtumise üle laenuvõtjatesse. Kõige olulisem neist on see, et klient saab kiiresti ja ilma panga poole pöördumata vajaliku summa raha, mida ta saab kasutada mis tahes eesmärgil. Sellisel keerulisel ajal tuleb appi kiirlaen. Nende nõuete kohaselt peab krediidiasutus enne laenu väljastamist veenduma, et laenuvõtja suudab selle tagasi maksta. Intressita kiirlaen on võimalik Sissetulekute tõendi ja kontoväljavõttega on nüüd asi selge. Tänapäeval on kiirlaenu võtmine üks kõige mugavamaid viise vajaliku rahasumma saamiseks. Isegi kui krediidiettevõte ei nõua sissetulekute tõendit, siis kontoväljavõtet on tal kindlasti vaja, sest selle abil saab hinnata laenuvõtja maksevõimet. Samuti võib iga inimene kokku puutuda probleemiga, et raha on vaja saada väga lühikese aja jooksul. Ta peab olema valmis selleks, et laenuandja võib nõuda käendaja kaasamist. Kuid kiirlaenude puhul ei tähenda halb krediidiajalugu sugugi eitavat otsust. Sellisel juhul saab laenuvõtja soovitud summa ja tagastab selle laenuandjale hiljem ilma lisakuludeta. Kiirlaen väljastatakse kliendile paari tunniga, mistõttu saab klient summa kontole või sularahas kätte sisuliselt kohe. Isegi kui kliendil on väga kiire ja ta ei jõua kiirlaenu väljastava ettevõtte kontorisse minna, on tal sellele vaatamata võimalik soovitud laenu saada, sest Eestis saab kiirlaenu taotleda ka interneti teel. Põhjus on selles, et suur osa Eesti krediidiettevõtteid keeldub sellistele klientidele uusi laene väljastamast. Kliendil ei pea olema tagatiseks kinnisvara. Kui klient teab kindlalt, et ta ei tule ilma uue laenuta toime, peab ta kõike põhjalikult kaaluma ja otsuse langetama. Kiirlaen on kiire lahendus paljudele probleemidele. Laen smsiga. Klient peab kaaluma ka võimalikke alternatiive. Siiski ei tasu unustada miinimumnõudeid, mida kiirlaenuettevõtted laenuvõtjale esitavad. Asi on selles, et kliendi sissetulekust ei pruugi piisata igakuiste kulude katmiseks. Kui võrrelda seda teiste laenuliikidega, siis saame tõdeda järgmist. Piisab vaid sellest, kui pöördute mõne krediidiettevõtte poole. Kahjuks kuuleb enamik halva krediidiajalooga kliente kõige sagedamini vastust: „Tagasi lükatud“. Ei ole oluline, kas parajasti on nädalavahetus või riigipüha. Loomulikult on igal krediidiettevõttel omad viisid, kuidas laenuvõtjaid identifitseerida. Vajalik summa pangakontol taotluse esitamise päeval Paljud krediidiettevõtted võtavad kiirlaenu väljastamise raames vastu mitmeid olulisi otsuseid laenuvõtjate taotluste põhjal. Kui raha liigub mitme panga kaudu, siis võib juhtuda, et klient peab ootama raha laekumist oluliselt kauem. Kiirlaenu vormistamine võtab umbes viis minutit. See pole üllatav, sest kiirlaenul on teiste laenuliikide ees rohkem kui üks eelis. Intressita kiirlaenu iseloomustavad ka lühike laenutähtaeg ja suhteliselt väike laenusumma. Raha kätte kodust väljumata Ammu on möödas ajad, kui laenuvõtja pidi kiirlaenu vormistamiseks rohkelt aega varuma ja sammud krediidiettevõtte kontorisse seadma. Soovi korral võib klient ikkagi leida ettevõtte, mis annab talle laenu isegi juhul, kui ta on varem laenumaksete tasumisega mingil põhjusel hilinenud. Krediidiettevõtted seda ei nõua. Kiirlaenu niigi suur populaarsus on veelgi kasvanud Kiirlaen on üks kiiremaid ja lihtsamaid viise saada vajaminev summa hetkel, kui seda on tõesti hädasti tarvis. Kiirlaen aitab toime tulla ettenägematute väljaminekutega. Pühapäeval läks teie auto ootamatult katki, kuid esmaspäeva hommikul peate sellega tööle sõitma. See on krediidiasutuse viis klient enda külge köita, sest kui klient peaks kunagi veel laenu vajama, siis pöördub ta eeldatavasti sellesse asutusse, millega on varem koostööd teinud. Et saada soovitud summat veelgi kiiremini, tasub avada konto selles pangas, millega teeb koostööd valitud krediidiettevõte. Enamik selliseid ettevõtteid teavitavad oma kliente tehtud otsusest e-kirja või SMSiga. Just tänu kiirusele ongi see laenuliik oma kõlava nime saanud. Enamik neist teenindavad kliente iga päev. Seepärast tuleb olla valmis ka selliseks asjade käiguks

Märkused