Laenuandjatel on seadustest tulenev kohustus olla kõikide klientidega täielikult läbipaistev

Keegi nupumees pani mingid andmed kokku ja ületas barjäärid. Need süsteemid on alati igas finantsvahendajas individuaalsed.Ma ei tihka öelda, et praegune kontrollitase oleks liiga madal, üldistatult. Pankade valmidus uusi eluasemelaenusid väljastada on olnud hea. Kus on ühiskonnale optimum, kas suurem konkurents või ära hoitud kelmused. Kelmuste ärahoidmine pole otseselt meie , aga kelmused tulevad mängu pankade puhul. Mingid riskid võtab see ära, aga mingid võimalused ka. Laenuvõtjad „ei ole hulluks läinud“. Seda eriti läbi soodsate tööturu tingimuste, kus tööhõive on kõrge, tööpuudus on madal ja palgad kasvavad kiiresti.Siit kaarega kinnisvaraturu ja finantseerimisturu juurde tagasi jõudes – oma oluline roll on kinnisvaraturu aktiivsuse juures laenuturul. Igal mündil on kaks poolt. Laenude võtmist on soosinud soodsad intressimäärad. Need aga ei ole stsenaariumid, mida ühegi Eesti majandust prognoosiva institutsiooni arvamused ette näeks.Arvestades pankade mõõdukust ja vastutustundlikkust laenude väljastamisel ei ole meil sel kümnendil elamispindade turul hinnamulli tekkinud. Selles mõttes on seal ühisosa kõigil, nii finantsvahendajatel, meil kui ka politseil.Ega siis finantsvahendaja ole ka huvitatud kelmustest, see on neile ju kahjum. Kasumi teenimise soov või motiiv määrab ära, kui kõrge või madal see barjäär on.Kelmusi uurivad ja nende eest karistavad politsei ja prokuratuur, kuid eos kontrollisõela tihendamisega saaks nende tööd tagajärgedega tegelemisel ju vähendada. Omanikud ütlevad võib-olla, et nad ei tahagi midagi teenida või vastupidi, et see on liiga kulukas. See nõue on endiselt jõus, kuid tehnoloogia on arenenud, pankadele on potentsiaalsed konkurendid tekkinud, kes ütlevad, et näost näkku tuvastamise nõue on neile barjäär. Laenukoormuse kriitiliseks muutumiseks peaks tööjõuturul toimuma olulised tagasiminekud – tööpuudus peaks oluliselt kasvama, palgatõus peaks pidurduma. Seitsmeprotsendilist laenujäägi kasvu võib pidada pigem kiireks.Laenujäägi suurenemise taust on eelkõige aktiivne elamispindade turg. Pangal on hoiustajad, annavad laenu. Me ei tea, kui palju on tehtud selliseid tegusid, mida pole üldse avastatudki.See nupumees oleks jäänud tühjade kätega, kui oleks täidetud nõuet laenutaotlejad kontorisse kohale kutsuda.Just, kunagi see norm tehti, nüüd on arutelud, kas see tasub ära. Aga selle nõude taust on kelmused.Ja nüüd kaasajal – terrorismi rahastamine ja kõik see toetab seda, et näost näkku tuvastamise nõuet nii konservatiivselt säilitada. See tähendab, et laenusummad on mõõdukad. aastal, mil majandus oli languses. Riskiisu all mõtlen hoiakuid skaalal, „ah, sooritatagu neid kelmusi nii palju, kui kulub“ kuni nullini.  Iseenesest ei ole meil strateegias hetkel küll sellist prioriteeti, et kelmusi kuidagi vähendada. Kui tead ID-kaardi koodi, on ju tunduvalt lihtsam kuritarvitada tegeliku omaniku identiteeti, kui teda ennast sundida kuhugi minema ja midagi tegema. Siiski on elamispindade turu aktiivsus ehk tehingute tegemine laienenud pea kõikjale üle Eesti.Kinnisvaraturu ahjus on tuld aidanud hoida inimeste alaline soov parandada oma eluasemetingimusi. Enda kehtestatud reegleid ei järgita. Puuduvad või puudulikud sise-eeskirjad. Me oleme alati öelnud, kes vähem puskleb, kes rohkem koostööaltid, me oleme alati mõistvamad selliste inimeste suhtes, turuosaliste suhtes. See, mida meie ühele ärile tekitame, on ju kulu. Seega suhtarvuna püsib laenukoormus stabiilsena ja isegi õhkõrnas languses.Palgakasv on laenujäägi kasvust kiiremTeine võimalus laenukoormuse mõõtmiseks on võrrelda tagasimaksmisel olevate eluasemelaenude jääki palkade kogusummaga. Tol ajal olid aga oluliselt populaarsemad kui praegu kiirlaenud telefoni teel. Üks on võimaluste pool, teine riskide pool. Nad ei saa uusi kliente, et meil on ju ID-kaart ja e-residentsus ja kõik puha ja et seda nõuet tuleks nüüd kuidagi leevendada. Ükski süsteem pole programmeeritud igasuguse ründe tõrjeks. Alati tuleb vaadata, kellega mis ärisuhetesse või muidu suhetesse astuda, ega need asjad ei juhtu nii, et lihtsalt satud kuidagi suvaliselt pimedasse ruumi.Mida elektroonilisemaks me muutume, seda rohkem võivad elektroonilise maailma riskid realiseeruda. Me kõik oleme sündinud võrdsetena, ei saa olla lihtsalt naiivne. Kes annaks laenu 3 aastaks SMS raha.ee. Peamine osa on liisingud, ka pangakontsernidesse kuuluvad liisingud ja järelmaksuärid, ka suured telekomifirmad, kes on päris suured krediidiandjad."Nende taktikad on erinevad, kes puskleb rohkem vastu, kes on rohkem koostööaltid. Kui sa ise oled aus inimene ja sulle on liiga tehtud, anna alati teada anda. Kui neid kelmusi tekib ikkagi väga palju, siis inimesed hakkavad ehk mõtlema, et see on kahtlane värk. aasta, mil laenuvõlglastest ja sundtäitmistest pidi kahetsusväärselt palju kõnelema. Riskiisu määrab ära turvaüsteemid, mille ettevõte omale teeb. Toimusid samamoodi identiteedivargused.See lahendati nii, et rahapesu tõkestamise seadusesse toodi sisse näost näkku tuvastamise nõue. Elu ei ole õigusmenetlus, kõike ei saa läbi politseiprisma teha ja kõike ei saa ka politseilt nõuda, neil lihtsalt pole tõenäoliselt nii palju ressurssi. Meile tundub, puhtstatistiliselt vaadates, et mingeid väga suuri kõikumisi pole. Kus optimum on, mina ei oska öelda. Seniste arengute jätkumine lubab eeldada jätkuvalt aktiivset kinnisvaraturgu mõõdukalt aeglase hinnatõusuga. Tõenäoliselt vaadatakse alati seda, mis on kelmuse realiseerumise ja minevikku vaadates ka statistiline tõenäosus, kui palju on varasemaid juhtumeid, mis on olnud kahjud, kalkuleeritakse, mis on optimaalne riskijuhtimise instrumentaarium ja riskiisu. Seadus oli natuke konservatiivsem, nüüd on natuke leebem.Mina ainult loodan, et need inimesed, kellele on kahju tehtud, saavad oma kahju hüvitatud. Küll aga see asi on meile marker, et organisatsioonis pole mingid kontrollid paigas. Omanikud peavad ära kalibreerima, kui palju nad kontrollidesse investeerivad," ütles Kessler. Laenuturu ja kinnisvaraturu üks oluline tänane vundamendikivi on tugev tööjõuturg. Olen tähele pannud, et see käib koos majandustsüklitega: kui majandusel hakkab hästi minema, tulevad kelmused meediasse tagasi. Kui keegi piisavalt tahab ja allutab selleks ressurssi, on alati võimalik kaitsekontrolle ületada. "Selle põhjal teeme kohapealse kontrolli akti, kus on kõik puudused kirjas, mis nad tähtajaks likvideerima peavad," rääkis finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler.Kiirlaenusegmenti on jäänud tema sõnul alles üsna vähe, kuid nad on riskantsed. Väiksematel kontoritel võib-olla polegi ressurssi üldse midagi kontrollida. Meile on see üks sisend potentsiaalsetest probleemidest. Kui kellelgi on liiga tehtud, alati kirjutada avaldus, meile märku anda. Pankade puhul ka hoiustajate, aga krediidiandjate puhul üksnes omanike huvides. Laenuandjatel on seadustest tulenev kohustus olla kõikide klientidega täielikult läbipaistev. Laenuandjatel on seadustest tulenev kohustus olla kõikide klientidega täielikult läbipaistev. Lühidalt öeldes näeb võlgu jäämine välja nii:. Smskiirlaen. Kohati lonkava kontrollisüsteemi tõttu alustas amet krediidiandjate kontoritesse reide, mille esimesed üllatavad tulemused on juba käes. Teisisõnu on märksa enam inimesi saanud võimaluse oma eluasemetingimuste parandamiseks.Laenukoormuse seisukohast võttes tähendab see, et laenukoormus jaguneb enamate ühiskonna liikmete vahel. aastast järjepidevalt kasvanud ja kasvutempo on järjest kiirenenud. Aktiivne kinnisvaratehingute tegemine ja laenuvõtmine kasvatavad eluasemelaenude jääki ehk eraisikute laenukoormust. Laenu refinantseerimine ettevõtetel. Praegune majanduskeskkond on selleks andnud head võimalused.

Nende kaitse meid primaarselt ei huvita.Mis meid krediidiandjate puhul huvitab, on see, et see inimene saaks laenu seaduse nõuete kohaselt, mis tähendab peamiselt seda, et intressimäär jääks alla kolmekordset keskmist. Laenude jääk kasvab küll üsna kiiresti, kuid seda on toetanud tugev tööjõuturg, kõrge tööhõive ja kasvavad palgad. Inimesel tuleb tulla kontorisse kohale, et vaadata talle otsa ja küsida, kas te ikka tahate seda laenu võtta. Võtame need samad krediidiandjad. Riskiisu on see, kas sa tahad raha tagasi või ei taha. Ja teine oluline asi on see, et laenu saaks inimene, kes laenu saamise hetkel on võimeline seda teenindama.See, kas keegi on kelm ja petab, pole iseenesest meie fookus. Arendustegevus on puudutanud eelkõige Tallinnat ja teisi suuremaid tõmbekeskusi. Ma arvan, et seda peaks olema nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Elamispindade turu aktiivsuse mootor on omakorda olnud peaasjalikult korterite arendustegevus. See on iga finantsvahendaja määrata. Nemad mõtlevad ikka eelkõige sellele, et nende äri käiks ja meie mõtleme sellele, et see äri oleks jätkusuutlik ehk finantsstabiilsus oleks tagatud ja inimeste usaldus turu vastu olemas. Eriti uutel tulijatel, väiksel start-up'il võib-olla polegi kontorit. Inimene valib oma tee, igaüks ju ei satu pimedasse ruumi

Märkused