Laenud eraisikutelt on kiirlaenud, millel on soodne intress ja paindlikkus, võrreldes tavapankadega.

Fondi sisse- kui väljamaksete suurus sõltub tihti laenaja skoorist.

Ühisrahastus platvorm - tagatiseta laenud eraisikult kuni.

. Tagasimaksed tehakse laenuvahendaja kontole, kust need kantakse edasi laenuandjatele. Laen on alati võimalik ennetähtaegselt tagastada. Puuduvad tehingu- ja haldustasud. Fondi finantseeritakse enamasti laenusaajate sissemaksetest laenu väljastamisel ning samuti võlglastelt lõpuks sissenõutavatest summadest. Laenuvõtjad saavad soodsa intressi ja investorid saavad suure kasumi, sest tõhususe tõttu on kulutused väiksematel kui pagast laenu võttes. Laenamine eraisikult  Kogukondlik ehk eraaisikutevaheline laenamine on laenuturg, kus isikud saavad omavahel raha laenata. Ei eelistata suurinvestoreid väikestele. Vali Sulle sobilikud laenutingimused ja taotle laenu Sinu jaoks mõistetavalt ja mugavalt. Laenamine on Sinu jaoks hõlpsalt arusaadav, kõik protsessid toimuvad kiirelt ja ülekanded koheselt. Seetõttu tuleb suuremate summade väljalaenamisel kindlasti teostada põhjalikum analüüs, küsida pangakonto väljavõtet ning täpsustada teisi olulisi küsimusi. Tagatisfond on solidaarsuse põhimõttel tegutsev reserv, mis on mõeldud investeerimisriskide vähendamiseks ja millest tehakse väljamakseid laenuandjatele juhul, kui laenusaaja mingil põhjusel ei täida oma maksekohustusi. Eraisikute laenuportaali põhitegevuseks on laenude vahendamine inimeste vahel ja laenude käitlemine. Vajadusel küsitakse ka pangakonto väljavõtet.

Võimalik seada endale sobilik laenuperiood ja laenusumma. Kas sularahas raha säästmine on mõistlik?. Ainus erinevus on see, et teil on neid häid sõpru palju. Vajadusel juhendatakse Sind rahaasjade korralduses, kasuta võimalust konsulteerida asjatundjatega. Skoori arvutamisel kasutatakse erinevaid näitajaid, sealhulgas laenutaotleja sissetulekuid ja kohustusi, aga ka Krediidiinfo maksehäireregistrit jm andmeid. Kuigi mida kõrgem on laenutaotleja skoor, seda vähem probleeme, siis isegi kõrge skoori puhul ei ole võla tekkimise tõenäosus absoluutselt välistatud. Reeglina mida suurem on laenuvõtja skoor, seda suurem on tõenäosus, et laenu tagastamine kulgeb häireteta ning laenuandjad julgevad seetõttu teha rohkem pakkumisi ning madalama intressiga. Pakutakse laene eraiskutele, samuti võimalust läbi laenuportaali eraisikutele laenata ehk investeerida. Pärast laenuavalduse esitamist saavad investorid teha omapoolseid pakkumisi.Laenuoksjoni lõpedes saab laenutaotleja valida intressimäära milline on kõige sobilikum pakkumine. Laenuandja saab laenuotsused teha iseseisvalt ning otsustada kellele, millise intressiga ning kui palju ja milliseks perioodiks laenata. Pärast kasutajaks registreerimist ja laenuvahendaja üldtingimustega nõustumist luuakse kasutajakonto, mille kaudu kantakse raha portaali ja sealt välja. Laenamine inimeselt inimesele on väga populaarne, sest see on nagu laenamine heale sõbrale või vastupidi. Tagatisfond Kogukondliku laenamise portaalid tegelevad võlgade sissenõudmise ja menetlemisega kuni kohtuni välja, ent laenuandjate riskide maandamiseks on enamikul loodud tagatisfond. Portaal on laenu taotlemiseks internetist turvaline keskkond, mis tagab mugava laenamise, koos parimate intressidega, sest eraisikult laenamine on võrreldes kiirlaenudega ja SMS-laenudega oluliselt soodsam.

Laenamine eraisikult -

. Kõrgem tootlikkus kui hoiustel või teistel tavapärastel rahapaigutustel.

Ärilaen |

. Laenuvõtjad saavad määrata endale sobivad laenutingimused ja laen on tihti madalama intressiga kui laenufirmadelt, investorid saavad omalt poolt kõrgema tootluse oma rahale kui pankades hoiustades. Laenuvõtja kohta ei ole teada kui palju on tal tegelikult kohustusi erinevate laenuvõtjate juures. Mõistlik on võimalusel tõsta intressimäära ning pikendada laenutaotluse kehtivust, samas tuleb tõdeda, et kõik laenusoovid ei saagi alati sobivat finantseeringut. Isegi kui laenuandja on oma raha tagatisfondist kätte saanud, jätkatakse võla menetlemist võlgnikult kogu laenusumma kättesaamiseks. Eelised laenuvõtjale Võimalik määrata endale sobilik intressimäär, mis on fikseeritud kogu laenuperioodiks. Mis juhtub, kui ma võlgu jään?. Skoor on laenusaajale arvutatav numbriline väärtus, mis peegeldab tema võimekust laenu teenindada. Laenutehingud toimuvad otse rahaomajate ja -vajajate vahel. Laenud eraisikutelt on kiirlaenud, millel on soodne intress ja paindlikkus, võrreldes tavapankadega. Laenuvõtja skoor Laenuvõtja skoor on esmase krediidikontrolli tegemise järel laenutaotlejale määratud punktisumma. Siseneda saab ka väikeste investeeringutega. Laenulepingu näidised. Laenutaotluse täitmine toimub otse internetist, samas ei ole tegemist kiirlaenuga. Kogukondliku laenamise suurimaks puuduseks on laenuandja seisukohalt see, et ta peab suutma hinnata laenuvõtja maksevõimet. Kui laenuvõtja on jäänud pikemat aega võlgu tagasimaksetega, saab laenuandja otsustada, kas oodata võlglaselt laekumisi või kasutada fondi vahendeid laenulepingu lõpetamiseks.

Märkused