Laenuintressi kalkulaator

Intressimäära fikseerimise kohta tasub alati enne otsuse langetamist küsida täpsemat teavet pangatöötajalt. Fikseeritud intressimäära perioodi jooksul on klient kaitstud baasintressimäärade tõusu eest ja laenumakse jääb sel ajal samaks. Euribor fikseeritakse laenulepingus kokkulepitud perioodiks, mille vältel intressimäär ei muutu. Fikseeritud intressimääraga laenu ennetähtaegne tagasimaksmine või fikseeritud intressimäärast loobumine võib aga kaasa tuua täiendava kulu. Krediidikontod - Mis on krediidikonto? Krediidikonto avamine tasuta!. Vaatamata sellele tuleks arvestada, et kui aja jooksul baasintressimäärad langevad, peab fikseeritud intressimääraga lepingu sõlminud laenuvõtja ikkagi maksma lepingus kokkulepitud intressi. Intressi suurus arvutatakse protsentides võla või laenu summast teatava ajavahemiku kohta.  - tulumäär - väljendatakse protsentides ajaperioodi kohta.  - arvutatakse alati põhisummast;  - arvutatakse kapitaliseeritud summast ehk põhisummale liidetakse eelmise perioodi intress ja sellest arvutatakse uus intress. Enamasti on ajaperioodiks aasta.

Laenuintressi kalkulaator

Märkused