Laenuotsuseid menetletakse kiiresti ning lepingutingimused on üheseltmõistetavad ja selgesti arusaadavad

Kui keegi ei anna laenu, siis see tekitab mingile pangale, kes sinna soovib siseneda, võimaluse. Iseküsimus on, et välismaal elades on väljaminekud tõenäoliselt suuremad ja sellega peab laenuandja või pank arvestama. Mida edasi elu läheb, seda rohkem inimesi liigub välismaale tööle ja paljud tulevad ka tagasi. Nende põhiline mõte oli, et teil ei ole sidet Eestiga," vastas Kristi."Minu kinnisvara jääb ju Eestisse, et kuidas ei ole side, ja ma ostan kinnisvara sellepärast, et ma tahan siia elama tulla," ei mõistnud Kristi pankade poliitikat. Allikas: statistikaamet "Ka Swedbank ütles sama, et ma ei saa laenu, sest ma ei ela ega tööta Eestis. SMS laen 24h. "Ma ei tea, mida nad oleksid kaastaotleja kohta öelnud," lisas ta."Võib öelda, et välismaal töötamine on laenu saamisel raskendavaks, aga kindlasti mitte välistavaks asjaoluks," kinnitas Nordea kliendikommunikatsiooni projektijuht Mirjam Mikkin. FI: kliendi asumine välismaal on oluline aspekt Finantsinspektsiooni kommunikatsioonijuht Livia Vosman:Esmalt tuleb rõhutada seda, et kõikidel krediidiasutusel on õigus klienti valida. Kui see segment on piisavalt suur ja risk on mõistlik, siis pangad võiksid sinna laenu anda. Kui mingi pank sooviks seda nišši riski pärast välistada, siis ma ei heidaks seda talle ette, sest see on tema äriotsus. "Ja siis nad ütlesid, et kui ma tagasi tulen, ja kui mu osaühing on kaks aastat tegutsenud, siis nad oleksid nõus andma," lisas ta.

"Kui teil on see tingimus, palun pange see avalikult kirja panga kodulehele," oli Kristi otsekohene soovitus. Krediidipangast laenu küsimise Kristi enda jaoks välistas, põhjendades seda segase omanikevahelise vaidlusega. Positiivne Register – uus põnev krediidiregister. Ma läheneksin siin kui ettevõtja. "Nad ütlesid ka mulle, et te ei saa laenu, sest te ei ela ega tööta Eestis," oli sealgi jutt lühike. Laenuotsuseid menetletakse kiiresti ning lepingutingimused on üheseltmõistetavad ja selgesti arusaadavad. Välismaal töötamine raskendab laenusaamistVälismaal elavatel ja töötavatel eestlastel on raskem saada kodulaenu, kuna siinsete pankade jaoks puudub tal side Eestiga. . Ka Krediidipangast öeldi, et nad soovivad, et oleks side Eestiga - keegi siin elav pereliige võiks olla kaasatud laenulepingusse.

Laenud | Tagatiseta laen 15 minutiga | Laenupakkumised.

. Vahet ei ole, kas sa teenid tulu Eestis või mõnes muus Euroopa riigis. Eluasemelaenude puhul peavad krediidiasutused muu hulgas lähtuma vastutustundliku laenamise põhimõtetest, mis on sätestatud Eesti Panga presidendi määrusega. Põhiküsimus peaks olema laenu teenindusvõimes. Nad hakkasid vaatama, kas ma saaksin kodukapitalilaenu, mis on nagu hüpoteeklaen, aga seda ei saanud ka ikkagi anda," märkis Kristi. Näiteks peab krediidiasutus nimetatud määruse kohaselt hindama kliendi maksevõimet täna ja tulevikus, et olla kindel kliendi suutlikkuses laenu tagasi maksta. Eriti Euroopa Liidu keskselt vaadatuna on välismaalt teenitud tulu samaväärne kui Eestis teenitud tulu. Kliendi valikul hindab krediidiasutus nii enda sisemiste kriteeriumite kui ka regulatsioonist tulenevate nõuete alusel klienti ennast ja temaga seotud riske ning seejärel juba konkreetse toote sobilikkust kliendile. Ma arvan, et pangal ei ole sellist sotsiaalset rolli, et välismaal elavaid inimesi finantseerida.Nordeasse Kristi ainult helistas enne Eestisse tulekut.

Laenuotsus Facebooki andmete toel -

Märkused