Laenusumma makstakse välja lepingu lõplikul kinnitamisel

Laenusumma makstakse välja lepingu lõplikul kinnitamisel.

Laenude andmine

Märkused