Nipid, kuidas kooli minnes mitte pankrotti jõuda ParimIntress

Võib kaardistada kõik objektid ja asutused, mida oleks huvitav lahti harutada ning määratleda, millise õppeaine kavaga võiks seda siduda. – ettevõtlusideede konkurss, leiutamiskonkurss… – riputada üles tänuehted, kus on märgitud üles inimene, kes on kooli arengusse panustatud ning kirjeldus, mida head ta tegi. Vaata ka Tagasi Kooli programmi algatust “E-külalistund”, kus erinevate valdkondade tegijad jagavad video vahendusel enda igapäevatöö telgitaguseid. Võib ka julgustada õpilast ennast valima ettevõtet, mis teda huvitab ning pöörduma selle poole töövarju sooviga. Näiteks videod, mida õpilane saab pärast vaadata, kui mõnest asjast tunnis aru ei saanud. Info otsimise oskus – treenida õpilasi Google võimalusi valdama, et nad suudaksid iseseisvalt küsimustele vastuseid leida. Tellida sisse aktiivõppetegevused, mida ise ei oska läbi viia või mille vahendite soetamine oleks liiga kulukas. Inspiratsiooni erialagruppidest – leida üles need grupid või kogukonnad, kus Sinu aine õpetajad üle maailma jagavad enda materjale ja  nippe. Valmistage rohkem kartulitoite ja kalaroogasid. Khan Academy Youtube keskkonnas on rohkelt ingliskeelseid videoõpetusi erinevates ainetes. Tagurpidi klassiruum – kodus tutvuvad õpilased teoreetiliste materjalidega ja klassiruumis lahendatakse koos ülesandeid ja arutletakse tekkinud küsimuste üle. Näiteks TED.com lehel on paljude maailmatasemel ekspertide konverentsikõnede videod. Õppematerjalide jagamine ja ristkasutus – jagada enda ainematerjale teiste koolide aineõpetajatega. Andke lapsele võimalus teha ise oma toiduvalikuid, seejuures ei vali laps tervislikuma ja vähem tervislikuma toidu vahel, vaid mitme tervislikuma toidu vahel: ühe või teise mahla, erinevate teraviljatoodete, erinevate köögiviljade vm vahel. Siit leiad Väätsa Põhikooli, Paide Ühisgümnaasiumi, Koeru Keskkooli, Türi Ühisgümnaasiumi, Järva-Jaani Gümnaasiumi, Väike-Maarja Gümnaasiumi, Paide Gümnaasiumi, Retla-Kabala Kooli, Albu Põhikooli, Ambla Kooli ja Laupa Põhikooli seminaridel osalejate mõtted. Õpetage last valima tooteid eri toidugruppidest, et ta saaks aru, milles seisneb toidu mitmekesisus. Individuaalne märkamine ja toetamine – märgata igas õpilases tema eriomaseid andeid ja unistusi ning kutsuda teda osalema tegevustes, kus saab enda andeid realiseerida. Tõenäoliselt on valmis need kõrgkoolid saatma enda tudengeid, kes saavad noortele viia läbi põnevaid tunde. Õppevideote loomine – paluda õpilastel luua lühikesi ja põnevaid aine-põhiseid õppevideoid, mida saab kasutada järgmiste klasside tundide huvitavamaks muutmisel. Näiteks ettevõtlusküla simulatsioonide läbiviimine. Lugege infot toidupakenditelt! Lastele lubatud lisaainete kogused on väikesed. Õpilane ise määrab enda eesmärgid, analüüsib enda edasiminekut ja õpitut ning projekti valmides esitleb tulemust ja saadud kogemust koolirahvale. Püsida värske ja “laenata” teiste õpetajate ideid, et tundi põnevamaks muuta. Seejuures harjutada tunnikava välja töötamist, enda tunni turundamist, et teised tahaksid selles osaleda ning õpitoa läbiviimist. Eestis on välja töötatud ka lasteaia- ja koolisööklate toitlustamise kord, mis on reguleeritud sotsiaalministri käskkirjaga, millega saab tutvuda. Olge ettevaatlikud värviliste kommide, jookide, pika säilivusajaga küpsetiste, dessertide ja vorstidega. Lisaks töövarjule võib proovida ka tudengivarjuks olemist. Tunnustamine – tunnustada tublimaid ja tunnustada ka neid, kes on hiljuti teinud märkimisväärse arenguhüppe ehk tunnustada progressi. Energiapausid vahetundidel – õpilased viivad vahetunni ajal läbi mänge ja sportlikke tegevusi. Nipid, kuidas kooli minnes mitte pankrotti jõuda ParimIntress. Ka Taskutark on loonud õppematerjalide ja testide varamu, mida saab ka nutitelefonis kasutada. Lapsi ei tohi kunagi seoses söögiga hirmutada.

Söök ei ole ka karistus- ega premeerimisvahend.

7 nippi: kuidas muuta kooli algus lapse jaoks võimalikult.

. Sööma sundimine võib tugevasti mõjutada lapse psüühikat ja käitumist ning jätta negatiivse jälje edasiseks eluks.

Kuidas saaks oma lapsed tervislikumalt toituma? – Tarkvanem.

. Lisaks uurimustöö tegemise nippide infograafik. Siin on mõned nipid, kuidas osavamalt Google otsingut kasutada. Väljasõidud ja ekskursioonid ettevõtetesse ja asutustesse, et näha, kuidas “päris elu” käib. Õpetaja vahetus – mõneks nädalaks teise kooli õpetama või vähemalt teise kooli õpetaja tööd vaatlema. Vaata ka: Kireleidja rakendus – algatusideed ja tasuta tööriistad ideede elluviimiseks. Tuua praktik video vahendusel tundi – teha videokõne eriala praktikule, kes oskab vastata õpilastel tekkinud küsimustele. Osaluskohviku või mõttetalgute korraldamine – sündmused, kus osalejad saavad arutleda, kuidas enda kooli ja kogukonda paremaks muuta. Õpiabi grupid – vastastikune abi ja juhendamine aine mõistmisel. Kooli sotsiaalmeedia sisuloome – kooli Facebooki grupi, Youtube kanali, Instagrami ja teiste sotsiaalmeedia kontode jaoks põneva sisu loomine. Õpilasmentor – vanema klassi õpilane on mentoriks noorema klassi õpilasele. Janu kustutamiseks peaks vesi olema alati kättesaadaval; hommikuti võib lapsele pakkuda mahla. Näidata lühivideoid konverentsi esitlustest või telesaadetest, et õpetada mingit osa ainest. Muuta kohalikku elukeskkonda paremaks – nt. Õppemängude ja rakenduste loomine – õpilaste poolt loodud rakendused, mis aitavad paremini mõista keerulisi ideid. Näiteks Kae kooli keskkonnast leiab mitmeid videoõpetusi matemaatika paremaks mõistmiseks. Tunnustada iga õpilast tema eriomaste annete-oskuste poolest – luua keskkond, kus õpilane saab tunda, et vähemalt milleski on ta hea. Kui spetsiaalseid vahendeid on raske hankida,  siis Kahoot programmi abil saab teha interaktiivseid õppimismänge, mida õpilased saavad lahendada enda nutiseadmes. Omavaheline kogemuste jagamine – mitteformaalne omavaheline suhtlemine, mille käigus jagatakse, mida uut on vahepeal avastatud ja proovitud. Grupitööd ja arutelud – lasta õpilastel meeskonnatöö kaudu probleemidele lahendusi leida. Lisaks on mitmed kõrgkoolid huvitatud sellest, et tekitada õpilastes huvi nende poolt pakutavate erialade järele. Heategevus-algatused – positiived algatused vanadekodu, lastekodu, turvakodu või muu hoolitsust vajava asutuse inimeste hüvanguks. Huviringide eestvedamine – õpilased ise algatavad ja viivad läbi nende jaoks põnevate valdkondade huviringe. Last ei tohi sööma sundida, pigem tuleks meelitada. Laadimisaasta – tasustatud aastane vaba aeg puhkamiseks, keskkonnavahetuseks ja uute programmide väljatöötamiseks. Kontrolltööde asendamine võistlustega – testide tegemise asemel teha võistlusi, kus meeskondades tuleb praktiliste ülesannete lahendamiseks rakendada teoorias õpitud teadmisi. “Minu projekti” reede – igal reedel saab õpilane töötada iseseisvalt mõne enda jaoks huvitava projekti kallal. Näiteks muusikaõpetaja jaoks muusikainstrumentide meisterdamine. Töötoas kasutatud ideede lõuendid: Siit saad printida võimaluste lõuendid, et järgnevatel aastatel oma koolis jätkuseminare korraldada ja kaasata õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi partnereid arutellu: Õpetajate ja partnerite lõuend. Väikelaenud.ee. “Õpeta, mida oskad” – eraldi päevad, kus iga noor saab teistele õpetada midagi, milles ta hea on. Õpetajaga mõelda, kuidas aine õppimist huvitavamaks muuta. Foto: Heikki Avent ettevõtliku kooli inspiratsiooniseminaridelt Valik ideid, mida on pakkunud õpilased, õpetajad, lapsevanemad ja partnerid selleks, et kooli vägevamaks arengukeskkonnaks muuta. Õpilasfirma või minifirma kogemus – teha enda õpilasfirma. Kindlasti olgu lastel koduseks toiduks piim ja/või teised piimatooted. Täpsemalt saab laste ja noorte toidusoovitusi lugeda. Ainevaldkonna praktik tundi – kaasata tunni läbiviijana lapsevanem, kes on töötab õppeainega seonduval erialal. Aine ressursikeskkond – veebileht, kuhu kogud enda aine lisamaterjale. meisterdada puhkeraja äärde pingid või renoveerida ja värvida kooli mööblit või klassiruume. Proovige erinevaid toiduaineid ja valmistage neist erinevaid roogasid – sellega tagate toidu mitmekülgsuse ning lapse tervise. Pakkuda ise näiteid ja ideid, mida võiks tunnis teha. Ajurünnakud ja ümarlauad, kus koos noortega arutleda, kuidas kooli paremaks muuta. Töövarjuks olemine – töövarjupäeval enda huvivaldkonna praktiku igapäevatöös osaleda. Arendusideede mõttetalgud – koos mõelda ja pakkuda ideid, kuidas kooli paremaks muuta. Näiteks Õpiveeb on üks keskkond, kus erinevate koolide õpetajad saavad omavahel jagada õppematerjale ja teste. Õpilaste korraldatud laadad – valmistada toitu või muud vajalikku, mida müüa kodukandi suurematel sündmustel. Tublimad õpilased teisi juhendama – usinamad õpilased aitavad tunnis järele neid, kel on raskusi materjali mõistmisega. Pandimaja krediit

Märkused