Tingimused

Selleks võite vajutada nupule, millega pöördute tagasi eelmisele või ükskõik millisele vahelehele või toote juurde veebilehel Esitamata tellimust ei saadeta. Toote väärtuse vähenemise eest peate maksma ainult juhul, kui kauba seisukorra, tunnuste ja funktsionaalsuse läbivaatamisel on tuvastatud, et toote väärtus on vähenenud toote sobimatust kasutamisest. Te võite taganeda nõusolekust, et teie andmed ja e-posti aadress säilitatakse, samuti, et teie andmeid kasutatakse e-kirjade saatmiseks. Kui meil ei õnnestu sinuga ühendust saada või tellimusele pole ettenähtud aja jooksul järele tuldud, siis vormistatakse automaatselt tagastus. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toode vastu või tagastada toode LPP kulul. Andmete töötlemiseks vajame teie luba, vastasel juhul pole teil kahjuks võimalik veebipoodi kasutada. Tarbijana on teil taganemisõigus, mis ei sõltu eelnimetatud protsessist. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on kliendil õigus nõuda LPP-lt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist. Sellisel juhul saadetakse kliendile e-posti teel pangakonto numbri päring pärast tagastuse kinnitamist. LPP ei vastuta toote puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase või mittesihipärase paigaldamise, kasutamise ja/või hooldamise tõttu. Vabatahtlik tagastusõigus ei piira õigusjärgseid tagastusõiguseid ja vastupidi. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda LPP asukohajärgsesse maakohtusse. Hinda ei muudeta ka siis, kui müüja otsustab hiljem kaupade hinda kas vähendada või tõsta. Enne seda peate nõustuma kasutustingimustega ja lisama seega tellimusele nõusoleku. Tagastatav toode peab olema kasutamata, originaalsiltide ja –lipikutega. Kui vajutate nupule „Osta”, kohustute ostma oma ostukorvis olevad tooted. Mõnel juhul küsime veebipoes teie nõusolekut reklaamide, näiteks eripakkumiste, allahindluste jms saatmiseks. Haagissuvila rent:Rentnikuga sõlmime enne haagissuvila väljastamist rendilepingu.Rentnik kohustub tegema broneeringu kinnituseks ettemaksu. Kodulaenu intresse tagasi. Tellimuse lõpus esitatud hind on lõplik. LPP ei hüvita kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui: toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud kliendi süül; puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. LPP kannab esimese kuue kuu jooksul toote üleandmisest kliendile toote parandamisega või asendamisega seotud kulud. Kui pretensioon esitatakse elektrooniliselt, posti või e-posti teel, siis tuleb toode saata LPP-le postiga. Kui LPP jätab pretensiooni rahuldamata ja klient on pretensiooni esitamise raames esitanud toote House kauplusesse, võimaldab LPP pärast kaebuse läbivaatamist kliendil toode tagasi saada selles müügipunktis, kuhu pretensioon esitati. Kui vorm on esitatud, edastatakse kliendile viivitamatult kinnitus selle kohta, et LPP on teatise kätte saanud. Kuller lisab pakile adressaadi ise. Klient ei pea selgitama ega avaldama lepingust taganemise põhjuseid. Tarnetasud Tarnime tooteid ainult Eesti Vabariigi piires. NB! Kui pakk on mõõtudelt liialt suur, siis pole võimalik pakki pakiautomaati suunata. Pilte, videoid ja tekste võib kasutada ainult eraviisiliselt, igasugune muu kasutamine on keelatud ilma müüja kirjaliku loata. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel; toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu; puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia. Klienti käsitletakse tarbijana, kui saadetiste ja teenuste tellimine pole omistatav tema tulundustegevusele või tegevusele füüsiliselt isikust ettevõtjana.

LPP võimaldab pretensiooni esitanud kliendil saata LPP-le esitatud pretensiooniga seotud toode kulleriga LPP kulul. Tagamaks, et taganemise tähtajast peetaks kinni, piisab kliendil saata vaid vastavasisuline teatis enne taganemise tähtaja möödumist. Kui poole aasta möödumisel eeldatakse, et toode oli üleandmise ajal lepingutingimustele vastav ning eelduse ümberlükkamine on kliendi kohustus. Kui esitate tellimuse, valige toode sobiva suuruse, värvi, koguse ja muude vajalike eristuste alusel. Soovi korral saadetakse teile e-kirjaga teade, kui toode on taas saadaval. Kui valite kauplusest kättesaamise, saate minna pakile järele valitud House poodi selle poe lahtiolekuajal.

Tingimused | HRK Game

. NB! Käesolevad tingimused kehtivad vaid veebipoest ostetud kaubale. Kui soovitud suuruses toode ei ole saadaval, pole võimalik lisada seda ostukorvi, kuid võib lisada soovinimekirja. Toodet kahjustamata eemaldatavate originaalsiltide- ja lipikute puudumine ei välista asja tagastamisõigust, kuid kliendil tuleb need tagastatud toodete juurde lisada. Tellimus Tellida saab veebilehelt. Seejärel valige endale sobiv makseviis. Veebipood on müüja müügikataloog. Kui toodet ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab LPP kliendile kõik müügilepinguga kaasnenud tasud ja toote maksumuse kliendi poolt näidatud pangakontole. Me võime keelduda raha tagasi maksmast, kuni kaup pole meieni tagasi jõudnud või kuni te pole tõendanud, et saatsite kauba tagasi, olenevalt sellest, kumb juhtub enne. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kliendi pakutud teistsugused või alternatiivsed tingimused ei ole vastuvõetavad, kui müüja pole nendega nõustunud sõnaselgelt ja kirjalikus vormis. LPP-l on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele. Makse tegemine toimub kliendi ja valitud makseteenuse osutaja vahel. LPP ei vastuta toote puuduste eest, mis tekkisid tootele normaalse kulumise käigus. Üldtingimuste muutmine Müüjal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui see on vajalik õiguslike või tehniliste põhjustega kohanemiseks. Selleks võite loobuda edasistest sammudest või lahkuda tellimisleheküljelt. Muutus saab lepingu osaks, kui tarbija ei vaidlusta muutust kirjalikult kuue nädala jooksul pärast teavitust, milles märgitakse muutuse kaasamine lepingulisse suhtesse müüjaga. Kui soovitud toode pole enam saadaval või pole võimalik seda saata muudel põhjustel, võtame teiega ühendust. Müügileping sõlmitakse alles siis, kui saate tarnest kinnituse. Teie kui tarbija võite taganeda lepingu sõlmimise tahteavaldusest taganemiseeskirjade alusel, mille leiate veebilehelt www.housebrand.com/ee/et/withdrawal/. Kuni maksmiseni võite tellimusprotsessi käigus hoiduda igal ajal tellimuse esitamisega kaasnevatest kohustustest. Veebipoe toodete märgistest saate teavet suuruse, värvi, hinna ja materjali kohta, millest on tooted valmistatud. Pärast valiku tegemist võite ostlemist jätkata või kuvada tellimuse ülevaadet. Nõusolekust taganemiseks vajutage saadetud sõnumil oleval lingil või saatke e-kiri aadressil. Taganemisõigust ei kohaldata toodete suhtes, mis ei ole sobilikud tagasisaatmiseks hügieenilistel põhjustel, näiteks aluspesu ja ujumisriided, mille pakend on avatud ja millelt on eemaldatud kaitsekile. Toodete saadavus Veebipoes pakutud tooted on üldiselt saadaval. Omandiõiguse säilitamine Müüja omandiõigus kaubale säilib, kuni on tasutud kogu müügihind. Peab rõhutama, et õigusjärgne taganemisõigus ei ole seotud vabatahtliku tagastusõigusega ega sõltu sellest. Mitte ühtki lepingut ei sõlmita kaubale, mis pole saadaval. Pärast makseviisi valimist määrake saatmisviis ja -aadress. Kui soovite tellimust muuta, peate esitatud tellimuse tühistama ja läbima sama tellimisprotsessi uue tootega. Kliendil tuleb kaasa võtta tagastatav toode ning võimalusel arvega või tellimusnumbriga kliendile sobivaimasse House kauplusesse ning kliendideenindajat oma soovist informeerida. Kiirlaen ID kaardig tuvastamine. Klient vastutab toote väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja toote olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. LPP ei vastuta kliendi poolt valesti edastatud andmete eest.

Viljandi Vallavolikogu II kooseisu XVIII istung 27. märtsil 2019

. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi õigusest. Saatmiskulu hüvitatakse kogu mahus üksnes juhul, kui klient tagastab kõik konkreetse tellimusega tellitud tooted. PayU kiirülekannete puhul suunatakse klient turvaliselt makseteenuse lehele ja seejärel sealt edasi panga kofulehele, kust on võimalik ülekanne kinnitada. Pärast registreerimist pakutakse teile ka muid võimalusi, näiteks tellimuse ülevaade, salvestatud saatmisaadressid ja tellimuste ajalugu. Sellega ei kaasne kohustusi. Vajadusel pikendab LPP pretensiooni läbivaatamise tähtaega. Pakile adressaati ei pea märkima, selle märgib kuller. Kinnitamaks, et teie andmed on salvestunud korrektselt, saadame teile pärast veebipoe konto loomist e-kirja, milles teil palutakse info üle vaadata ja kinnitada. Rohkem teavet leiate privaatsuspoliitikast. Tasuta saatmiseks kulleriga peab klient täitma lepingust taganemise vormi, mis on kättesaadav e-poes kliendi paneelil iga tellimuse juures. Tarnitakse seni, kuni kaupa jätkub. Toote võib tagastada Kliendi äranägemise järgi kas omal kulul või kulleri kaudu LPP kulul. LPP ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast toote üleandmist kliendile. Sellise saatmisviisi puhul peate sisestama telefoninumbri, sest paki saabumisest teavitatakse teid sõnumiga ning teie tuvastamiseks kasutatakse poes mobiilinumbrit ja tellija nime. Kliendi valitud saatmisviisi kulu ei hüvitata. Tingimused. Hulgimüüja on igasugune ettevõte või füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib lepingu tulundustegevuse või füüsiliselt isikust ettevõtja tegevuse eesmärgil. Toodete ostmiseks peate konto registreerima. Loomulikult kehtivad üldtingimused nii nais- kui ka meessoost klientidele. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Et te saaksite taganeda ettenähtud perioodi jooksul, saatke kindlasti enne taganemisperioodi lõppemist teade, et te kasutate taganemisõigust.

Tingimused -

. Taganemisperiood on neliteist päeva, arvestades sellest päevast, kui teie või teie määratud kolmas isik, kes pole kuller, sai toote kätte. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada kliendi ja LPP vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Autoriõigus Veebilehe sisu, sealhulgas pildid, videod ja tekstid, on kaitstud autoriõiguse seaduse ja muude õigustega. Printides ja lisades arve pakki.

Tingimused | Seikluspuhkus

. Tellitud tooteid tarnitakse ainult Eesti Vabariigi piires. Kui loote meie juures konto, sisestate ka isiklikke aandmeid. Vabatahtlik tagastusõigus kehtib siiski ainult sellisel juhul, kui kaup tagastatakse originaalkorras, kahjustusteta ja originaalpakendis. LPP tellib kulleri kliendi poolt märgitud aadressile tagastusvormi märgitud kuupäeval järele. Kui tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja kliendile üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas toote üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. eluaastast.Rentnik on kohustatud kasutama puhkeala heaperemehelikult ning tagastama puhkeala samas seisus, mis oli üleandmise hetkel – puhtana ja tervena.Haagissuvilas on keelatud suitsetada

Märkused