Ükskõik, milliste finantsprobleemidega Sa hetkel rinda pistad – kõige parem tunne on see, kui omad kontrolli nende üle. Siin on 4 võimalust, kuidas seda teha.

BASF jätab endale õiguse kontrollida KAMPAANIA TOODETE ostukoguseid edasimüüjate kaudu või küsides FARMILT ostu sooritamist tõendavaid dokumente. KAMPAANIA jooksul kogutud isikuandmeid kasutatakse BASF poolt ainult käesoleva KAMPAANIA raames ja eesmärgil ning kooskõlas kehtiva isikuandmete kaitse seadusega. "Neis progressiivsetes väärtustes kahtleminegi olevat mõtteroim, mille eest peaks noori asuma ümber kasvatama. Seda saab teha veebilehel basfagrokampaania.ee. Peale eelpoolnimetatud kuupäeva seda KINGITUST ei väljastata.

BASF Agro kampaania 2018 Kõik mängu

. Ükskõik, milliste finantsprobleemidega Sa hetkel rinda pistad – kõige parem tunne on see, kui omad kontrolli nende üle. Siin on 4 võimalust, kuidas seda teha.

Vaata krediiti.

LISA I RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE -

. BASF privaatsus reeglitega saab tutvuda aadressil: KAMPAANIAS osalemisel loeb BASF, et FARM on aktsepteerinud käesolevad KAMPAANIA reeglid ja tingimused. BASF ei võta endale vastutust hilise või kaotsi läinud saadetise eest. BASF ei vastuta KINGITUSTE tehnilise kvaliteedi eest. Kogu vastutus KINGITUSTE tehnilise kvaliteedi ja remondi eest lasub seadmete tootjatel ja/või müüjatel. Kes aitab laenudest vabaneda. Erinevad FARMID, mis kuuluvad samasse gruppi või samadele omanikele, võivad liita KAMPAANIA TOODETE ostukogused ühele KAMPAANIA ankeedile. BASF vastutab KINGITUSE saatmise eest ainult Eesti territooriumil. BASF jätab endale õiguse jätta FARMILE KINGITUS välja andmata viimase poolt kampaaniareeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel. Loetamatud, puudulikult täidetud või muudetud KAMPAANIA ankeedid loetakse kehtetuks, samuti muul moel käesolevate reeglite ja tingimustega mittevastavalt täidetud ankeedid..

: Privaatsust ja küpsiseid puudutavad reeglid.

.

9201279 1. väljaanne

. KAMPAANIA TOODETE ostukoguseid tohib ära märkida ainult ühel korral ühele KAMPAANIA ankeedile. Käesolevale KAMPAANIALE kohaldatakse Eesti seadusandlust. Mõtteroima sooritanud noorte ideoloogiliselt õigele teele tagasi juhatamise asutustena nimetatakse aga juba isegi ülikoole. Tarbimislaen Eesti SMS laenu keeld. BASF kohustub saatma KINGITUSED koos kõigi nende müüjalt saadud kasutusjuhendite, garantiidokumentide ning võimalike muude dokumentidega, mis puudutavad KINGITUSTE kasutamist. Peale eelpoolnimetatud kuupäeva laekuvaid KAMPAANIA ankeete ei aktsepteerita ja KINGITUSI ei väljastata Telefoni või e-maili teel tehtud kaebusi ei arvestata

Märkused