Uudised laenu kohta

Luutar laenud jõhvi. Mõnikord on selleks, et lahendada riigi ees seisvaid probleeme, mida oma jõududega on raske saavutada, mõistlik võtta soodsat ja jõukohast laenu. Tundub ju tasakaal ka oma pere eelarves normaalsena, kuid ei võeta arvesse näiteks seda, kui sageli me laename uue kodu ostuks või liisime endale uue auto. Enne küsimust on antud vastav vihje, mis võib inimese mõtetele teise suuna anda. Teaduse rahastamise puhul ongi inimesed pigem valmis eelarve puudujäägiks, kuid rahastamise suurendamist nad toetavad. Sellisele küsimusele vastatakse mõistagi jaatavalt, kuid uuringutulemus annab võimaluse väita, et inimesed on üldiselt eelarve puudujääki laskmise vastu.

Eestis on juba aastaid esitletud tasakaalus eelarve fetišit, mis tahes-tahtmata jätab ühiskonnale kindla suhtumise külge. Küsitluste tulemusi kommenteerides tuleb objektiivsuse huvides alati rääkida ka taustast – Norstati uuringu tulemus annab võimaluse äraspidisteks järeldusteks. Seda enam, et inimestele pole selgitatud seda, miks ja kuidas lastakse riigieelarve tasakaalust välja, kuidas seda taastatakse ja miks see protsess vajalikuks võib osutuda. Eelarve peab mõistagi olema kontrolli all selles mõttes, et riiki ei laenaks ennast lõhki, vaid et võetud kohustused oleksid jõukohased ja tagasimaksmine reaalne. Suur osa eestimaalastest leiab, et tasakaalus riigieelarve peaks olema valitsejate eesmärk, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Uudised laenu kohta. Reformierakonna valitsemise ajal on eelarve tasakaal muudetud suisa jumaluseks ja ilmselt paljud inimesed ei mõtle enam oma peaga, vaid usuvad ettesöödetud teooriaid. Või siis räägitakse kogu protsessist vaid negatiivses võtmes

Märkused