Väikelaen

Iga kuu tasute arvelduslaenu kasutatud limiidilt intressimakset ja kogu limiidilt arvestatud limiiditasu. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Väikelaen. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste, sh intressimäära muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Väikelaenu puhul tuleb intressi tasuda tagastamata laenujäägilt, arvelduslaenu puhul kasutatud laenulimiidilt. Laenu väljamaksmise tähtaeg ja tingimused Laenu saate kasutama hakata pärast seda, kui leping on allkirjastatud ja kui olete lepingulised eeltingimused täitnud. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Arvelduslaenu puhul maksate tagasi limiidi kasutatud osa, kui Teie arvelduskontole laekub raha. Arvelduslaenulimiidi ennetähtaegsel sulgemisel leppetasu puudub. Kui arvelduslaenulimiidi kasutusaeg pikeneb automaatselt, siis tasute lepingus märgitud tasu. Kõikidel krediidiandjatel on kohustus kontrollida laenaja rahalist olukorda, kuid tänu meie tehnoloogiale saame sobiva laenupakkumise teha minutitega. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada ka täite- või kohtumenetlust. Väike- ja arvelduslaenu puhul on intressimäär kogu laenuperioodiks fikseeritud. Väikelaenu maksame või arvelduslaenu limiidi avame Teie SEB Panga arvelduskontole. Laenulepinguga seotud kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Seejuures võite laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükata. Juhul kui võlg jääb ikkagi tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Laenu tagasimaksmine Laenulepingu alusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga üldtingimustega. Meie süsteem kalkuleerib iga laenaja andmete ja krediidiajaloo põhjal parima võimaliku intressimäära, mida suudame pakkuda. Laenusaaja meelespea ning selgitused väike- ja arvelduslaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust.

Kui Teie lepingu tagatiseks on vormistatud käendus, siis teavitame võlgnevuse tekkimisest ka käendajat. Reklaamitud mõõdukad intressimäärad on tihti suitsukate, et varjata kõrgeid lepingutasusid või kulusid laenu tagasimaksetega hilinemisel. Laenusaaja maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie muud kulud kasvavad. Kui oled juba võtnud mõne kiirlaenu, siis soovitame kaaluda nende laenude refinantseerimist Bondora laenu abil. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Pangad.Eestis nimekirja laenud kiire. Lisaks laenu- ja intressimaksetele peate tasuma arvelduskonto kuutasu. Erinev enamusest kiirlaenu pakkujatest Krediidi kulukuse määrale on seadusega seatud ülempiir, kuid paljud kiirlaenu pakkujad kipuvad sellest maksimumi võtma. Intress Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Samas sarnaselt pankadele on meie laenupakkumised personaalsed ja mõistliku intressiga. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda viivist lepingus esitatud määras. Väikelaen. Laenulepingu eritingimused Kui leping sisaldab kohustavaid eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Hiljem saate vahepeal tasutud osa uuesti kasutusele võtta.. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kui Teil tekib , saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Teie algatatud muutmine on üldiselt tasuline. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Väikelaenu tasute maksegraafiku alusel iga kuu ühesuuruste ehk annuiteetmaksetena, mis koosnevad laenu põhiosa maksest ja intressist

Märkused